Učiniti nalokson dostupnim van zdravstvenih ustanova

Kontinuirano edukovati stručni kadar koji pruža usluge osobama koje koriste droge
Decembar 18, 2023
Ponovljeni tender: Poziv za monitoring eksperta/kinju za pružanje individualne i grupne direktne podrške zatvorenicima/ama u pripremi zaizlazak iz zatvorskog sistema i reintegraciju u društvo i djeci u sukobu sa zakonom u procesu resocijalizacije 01-290/23-JP
Decembar 21, 2023

Učiniti nalokson dostupnim van zdravstvenih ustanova

Smrt od predoziranja se može spriječiti tako što će se nazalni sprej na bazi naloksona učiniti dostupnim na način što se neće koristiti samo u zdravstvenim ustanovama.

To je saopšteno na konferenciji o potrebama, lokalnim i nacionalnim politikama u odnosu na osobe koje koriste droge, koju su organizovali NVO Juventas i Crnogorska mreža za smanjenje štete LINK, a u okviru projekta “Kompetentno, transparentno, efikasno i odgovornocivilno društvo koje pruža usluge osobama koje koriste droge u Crnoj Gori”, koji finansira Delegacija Evropske unije.

Autorka Izvještaja o trenutnom stanju i potrebnim pravnim izmjenama i dopunama vezanim za upotrebu naloksona u OCD koje pružaju usluge OKD, Ana Vujović, kazala je da je predoziranje problem javnog zdravlja, a u Crnoj Gori nema tačne brojke koliko je osoba preminulo od tih posljedica.

 

“Broj osoba koje koriste droge nije zanemarljiv, iz godine u godinu raste, a samim tim raste rizik od predoziranja. Ohrabrujuće je da se smrt od predoziranja može spriječiti i u tom smislu uvodimo priču o lijeku nalokson. Taj lijek se primjenjuje u Crnoj Gori odavno, ali ne u formama koje se primjenjuju u nekim drugim državama. Primjenjuje se isključivo u zdravstvenim institucijama i daje ga medicinsko osoblje. Vjerujem da zajedničkim aktivnostima možemo da uradimo dosta da se nazalni sprej na bazi naloksona učini dostupnim na način što se neće koristiti samo u zdravstvenim ustanovama”, objasnila je Vujović.

 

Zakon o sprječavanju zloupotreba droga kaže da zdravstvene ustanove i nevladine organizacije registrovane za pružanje pomoći osobama koje koriste droge, mogu da pružaju pomoć i sprovođenje programa smanjenja štetnih posljedica zloupotrebe droga.

 

“Vidimo da je Zakon već dao mogućnost organizacijama civilnog društva da kroz svoj program smanjenje štete unaprijede te programe, eventualno učine dostupnim nazalni sprej na bazi naloksona, pa sam zakonski tekst nije suštinski potrebno mijenjati. Smatramo da je potrebno izvršiti izmjene i dopune podzakonskih akata. Određeni dio zakona treba i u terminološkom smislu izmijeniti”, rekla je Vujović.

 

Autorka Izvještaja o trenutnom stanju i potrebnim pravnim izmjenama i dopunama vezanim za upotrebu naloksona u OCD koje pružaju usluge OKD, Milja Đuranović, saopštila je da je u februaru ove godine savjetodavno tijelo Američke federalne uprave jednoglasno dalo preporuku da se odobri upotreba nazalonog spreja na bazi naloksona bez ljekarskog recepta.

 

“Veoma je važno znati da, iako se lijek aplikuje u odnosu na osobu koja nije bila izložana opiodima, nalokson u tijelu se ponaša kao inertna supstanca. Postoje određene razlike, ali američko i erovropsko iskustvo se u velikoj mjeri prate. Prepoznale smo Zakon o ljekovima kao jedan od ključnih koji treba analizirati u vezi sa ovom temom, iz razloga što tangira više važnih pitanja, a to su izdavanje dozvole za lijek, režim izdavanja lijeka odnosno da li će se izdavati na recept ili bez i pitanje same dostupnosti nazalnog spreja”, objasnila je Đuranović.

 

Istakla je da bi, ako bi se nalokson učinio dostupnim u servisima organizacija civilnog društva, bilo neophodno osigurati određeni mehanizam kontrole.