U akciji oko 20 osoba testirano na hepatitise

U školama ključno stvarati atmosferu poštovanja različitosti i nenasilja
Oktobar 23, 2019
Profesionalni i nezavisni mediji imaju interes za najvećim stepenom medijske pismenosti
Novembar 20, 2019

U akciji oko 20 osoba testirano na hepatitise

Procedure testiranja na hepatitise je potrebno promijeniti kako bi više ljudi odlučilo da se testira, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas i Društva za bolesti jetre Hepatos iz Hrvatske, koji su organizovali akciju u kojoj je testirano oko 20 osoba.

Projekt koordinatorka u NVO Juventas, Marija Mijović, pojasnila je da je medicinski tim Društva za bolesti jetre „Hepatos“ u mobilnoj ambulanti pružao usluge testiranja na virusne hepatitise, kao i fibrosken jetre.

“Testovi na hepatitis su brzi testovi čiji rezultati budu gotovi od 20 do 40 minuta nakon uzimanja uzorka, koji nije iz krvi već iz pljuvačke. Procedura testiranja na hepatitise u Crnoj Gori i dalje se odvija uz uput izabranog ljekara, pa je ovo dodatna prednost svim zainteresovanim jer za testiranje nije potreban uput”, istakla je Mijović.

Ona je rekla da NVO Juventas kontinuirano apeluje na promjene u procedurama testiranje na hepatitise, kako bi se, kako je istakla, više ljudi odlučilo na taj korak.

“Nadamo se da je ovo samo početak jedne aktivne saradnje između Hepatosa i Juventasa, uz podršku zdravstvenih institucija, kao što su Institut za javno zdravlje Crne Gore, Centar za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje, kao i svi zainteresovani koji su voljni da nam se pridruže u sličnim akcijama”, kazala je Mijović.

Predstavnica Društva za bolesti jetre Hepatos iz Hrvatske, Tatjana Reić, istakla je da je njihov medicinski tim vrlo zadovoljan odzivom pacijenata, ali i struke.

„Kada smo došli u Crnu Goru, uspostavili smo kontakt sa Ministarstvom zdravlja, Institom za javno zdravlje, Kliničkim centrom i Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Vrlo smo zadovoljni otvorenošću koju su pokazali i zainteresovanošću za rad naše mobilne klinike. Iz tih kontakata, doznali smo da je jedna od organizacija koju moramo kontaktirati Juventas“, rekla je Reić.

Ona je saopštila da je testirano oko 20 osoba.

Reić je pojasnila da se pacijenti uslijed komplikovanih procedura koje, kako je navela, podrazumijevaju dobijanje uputa i obilazak više institucija, nerado se odlučuju na testiranje.

„Shvatili smo da naši korisnici nerado dolaze u institucije. Ne mislim samo na one korisnike koji spadaju u neke grupe teže dohvatljive, već i oni koji žive na izolovanim područjima, poput ostrva“, kazala je Reić.

Prema njenim riječima, mnogi ljudi žive u neznanju da imaju hepatits, a ideja mobilne klinike je da na jednostavniji način pruži medicinske usluge potencijalnim korisnicima.

„Odlučili smo da oformimo jedan tim koji podrazumijeva ljekara koji liječi, uglavnom hepatitise jer smo se bavili bolestima jetre i hepatitisima i ljekara javnog zdravstva, kako bi dobili predstavu kolika je opterećenost hepatitisima, hroničnim hepatitisima. Usluge koje pružamo podrazumijevaju usluge savjetovanja prije i poslije testiranja, kao i pretrage jetre elastrografijom“, rekla je Reić.

Ona je navela da je tokom tri godine rada mobilne ambulante, koja pruža svoje usluge širom regiona, tretirano 400 pacijenata koji imaju Hepatitic C.

„Naš cilj je bio da dovedemo korisnika u direktni kontakt sa doktorom koji će ga liječiti, kako nam se ne bi dogodilo da jednom kada identifikujemo nekog ko je pozitivan i ko pritom ima oštećenje jetre ne bude adekvatno tretiran. U toku tri godine rada mobilne ambulante, udvostručio se broj osoba koje su liječene od Hepatitsa C, tako da ih sada imamo 400“, saopštila je Reić.