Tri crnogorska grada potpisala Parisku deklaraciju u cilju okončanja epidemije AIDS-a

Internet svakodnevno koristi 93,3 odsto srednjoškolaca
Decembar 2, 2019
Kroz interaktivnu formu ukazali na probleme mladih
Decembar 7, 2019

Tri crnogorska grada potpisala Parisku deklaraciju u cilju okončanja epidemije AIDS-a

Predstavnici Glavnog grada, opština Bar i Bijelo Polje i UNAIDS-a potpisali su danas Parisku deklaraciju, koja, kako je saopšteno, ima za cilj okončanje epidemije AIDS-a u svijetu.

Deklaraciju su, na inicijativu nevladinih organizacija CAZAS i Juventas, potpisali gradonačelnik Glavnog grada Ivan Vuković, predsjednici opšina Bar i Bijelo Polje Dušan Raičević i Petar Smolović, kao i predstavnik UNAIDS-a, Konstantin Voytsekhovich.

Gradonačelnik Glavnog grada Ivan Vuković je, nakon potpisivanja Deklaracije, kazao da je HIV tema o kojoj se u Crnoj Gori, kao tradicionalnom društvu, nerado govori, navodeći da su teme vezane za seksualno-prenosive bolesti i dalje u značajnoj mjeri tabu.

„Mi smo odlučili da ne zatvaramo oči pred problemom, nego da se uhvatimo u koštac sa njim i na ovaj način dajemo institucionalni odgovor u skladu sa onim što su ciljevi i principi djelovanja na globalnom nivou“, istakao je Vuković.

On je ukazao da je u Crnoj Gori, prema zvaničnim statitstikama, više od 250 ljudi koji su nosioci HIV virusa, navodeći da će im potpisivanjem Pariske deklaracije, pružiti bolju institucionalnu podršku.

„Najprije je važno učiniti ljude svjesnim problema koji imaju, jer to vrlo često razlog zbog kog se virus širi. a onda i ljudima za kojima se konstatuje da imaju problem te vrste, ponuditi im svu potrebnu zaštitu. Glavni grad će vrijedno raditi na tome“, rekao je Vuković.

On je ocijenio da je jako važno intenzivirati aktivnosti na planu organizacije različitih edukativnih programa koji se tiču prevencije HIV-a, sa učenicima srednjih škola i studentima.  

Predstavnik UNAIDS-a, Konstantin Voytsekhovich, čestitao je Crnoj Gori što se pridružila inicijativi „Fast-track cities“ kao odgovoru na prevenciju HIV-a.

“Siguran sam da to što je Crna Gora prva na Balkanu potpisala Parisku deklaraciju ne stvara samo mogućnosti za crnogorske građane da ubrazaju odgovor na HIV virus, već da šire znanje i da dijele iskustva u rješavanju ovog komplikovanog problema“, istakao je Voytsekhovich.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, kazao je da Crna Gora, potpisvanjem Pariske deklaracije, potrđujemo jasno opredjeljenje da bude dio razvijenog svijeta „i da pratimo ono što je već 300 gradova u Evropi podržano kroz inicijativu „Fast-track cities“.

„Zajednički ćemo se zalagati da na lokalnom niovu sprovodimo akcione planove koji za cilj imaju razmjenu iskustava sa drugim gradovima potpisnicima Pariske deklaracije, da ćemo sprovoditi niz aktivnosti u pravcu edukacije naših najmlađih, i da ćemo zajednički ići u pravcu rušenja stigmi i diskriminacije osoba koje su zaražene sa HIV virusom“, istakao je Raičević.

On je kazao da im je želja da o tom problemu govore kao o medicinskom, a ne kao o moralnom.

„Siguran sam da ćemo na tom putu imati podršku svih faktora koji su danas prisutni, i da ćemo zajednički kroz rad i razmjenu iskustava sa drugim gradovima moći da idemo dalje u pravu unapređenja svih oblasti sa ciljem smanjenja pojave HIV virusa u našim sredinama“, kazao je Raičević.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović, rekao je da su potpisvanjem Pariske deklaracije svjesni da će pomoći ne samo u sprječavanju širenja virusa HIV-a, „nego i da ćemo pomoći liječenje oboljelih, ali i destigmatizaciju ove pojave i bolesti“.

„Svjesni smo, iako na sjeveru Crne Gore imamo procentualno manju zastupljenost ovog virusa, da samo zajedničkom borbom svih u Crnoj Gori i međuregionalnom saradnjom možemo se potruditi da ispunimo cilj, a to je totalno izliječenje svih do 2030. godine, što je jedan od Mijenijumskih ciljeva“, naveo je Smolović.

Izvršni direktor Alijanse za javno zdravlje Ukrajina, Andrey Klepikov, kazao je da su Parisku deklaraciju prvi put potpisala tri grada jedne države, što do sada nije bio slučaj.

 „Ovo je dokaz privrženosti Crne Gore. Želio bih naglasim i ulogu civilnog društva u borbi protiv HIV virusa. Civilno društvo je ključni partner. Ponosni smo što sarađujemo sa CAZAS-om i Juventasom“, naveo je Klepikov.

On je pozvao potpisnike Pariske deklaracije na konferenciju, koja će biti održana 6. decembra u Kijevu, a kojoj će prisustvovati svi predstanici potpisnici Pariske Deklaracije.

Izvršni direktor CAZAS-a Mišo Pejković kazao je da su u toj organizaciji, u proteklih 20 godina rada, imali priliku da svjedoče značajnom napretku prevencije HIV/AIDS-a u Crnoj Gori.

„Srećni smo što danas možemo da kažemo da ne samo da pratimo trendove u ovoj oblasti, već smo i pioniri u usvajanju globalnih intervencija. Danas ne govorimo samo o potpisivanju ove Deklaracije, već o stotinama pojedinaca i poridica kojima će primjena ove deklaracije u tri grada značajno poboljšati život“, istakao je Pejković.

On je poručio da će se efikasnim pristupom prevenciji, pružanju podrške programa, kojima su usmjereni na HIV, tuberkolozu i virusne hepatitise boriti sa stigmom, koja, kako je naveo, ostaje globalna prepreka u efikasnom odgovoru na HIV i ostvarivanju zadatih ciljeva.

„Civilni sektor i udruženja pacijenata su neizostavan resurs u sprovođenju programa i ne smijemo zaboraviti da samo ako se adekvatno odgovori na potrebe ranjivih grupa, možemo govoriti o napretku“, poručio je Pejković.

Izvršna direktorica Juventas, Ivana Vujović, kazala je kad je u pitanju HIV/AIDS da to nije samo zdravstveno pitanje, ističući da je potrebno da i šira zajednica bude uključena u rješavanje tog problema.

„Upravo zbog toga je važno da pristup HIV/AIDS-u bude integrisan i da bude decentralizovan i ne pripada samo medicinskim ustanovama. Zbog toga je izuzetno važan ovaj dan kada imamo predstavnike tri najveća grada u Crnoj Groi, koji potpisuju Parisku deklaraciju i preuzimanje obaveze da pokrenu određene inicijative na lokalnom nivou, kojima će se uticati kako na prevenciju, tako i na podršku osobama koje žive sa HIV-om“, rekla je Vujović.

Ona je ocijenila da akcenat dalje treba staviti na ranjive grupe, koje su, kako je pojasnila, širom do svijeta do sada bile izostavljene iz strategija, i nisu bile dovoljno prioritetne.

„Sada je važno da im damo prioritet kroz kreiranje strategija kako na državnom, tako i na lokalnom nivou da bi mogli i na taj način uticati na tok epidemije i zaustaviti je“, smatra Vujović.

Ona je ukazala da nije slučajno što Crna Gora ulaže toliko pažnje u pitanje HIV/AIDS-a.

„Mi se u ovom momentu nalazimo na poziciji zemlje koja je visoko opterećena HIV/AIDS-om i ukoliko ne bi bilo ovakvih intervencija na lokalnom niovu, na centralnom niovou, bili bismo u jako nezavidnoj situaciji“, zaključila je Vujović.