Stigma prema osobama koje se suočavaju sa bolestima zavisnosti smanjena, ali i dalje postoji

Crna Gora mora početi da stimuliše aktivizam mladih
Jun 25, 2019
Odgovor na upotrebu psihoaktivnih supstanci ne smije biti represivan i marginalizujući
Jun 26, 2019

Stigma prema osobama koje se suočavaju sa bolestima zavisnosti smanjena, ali i dalje postoji

Stigma prema osobama koje se suočavaju sa bolestima zavisnosti je donekle smanjena, ali i dalje postoji i važno je preduzeti adekvatne korake u odnosu na pružanje podrške, smanjenje štete uzrokovane korišćenjem droge i osnažiti osobu za suočavanje sa problemom zavisnosti.

To je ocijenila koordinatorka Programa direktne asistencije za osobe u riziku od socijalne isključenosti u Juventasu, Marija Mijović, gostujući u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore povodom obilježavanja globalne inicijative „Podrži!Ne kažnjavaj!“.

Mijović je kazala da već petu godinu Juventas sa Crnogorskom mrežom smanjenja štete Link, obilježava kampanju „Podrži. Ne kažnjavaj“.

„Ovo je globalna kampanja zagovaranja boljih politika prema drogama, koja prioritet daje ljudskim pravima i javnom zdravlju uopšte, sa ciljem da se promovišu reforme politike prema drogama, promjene zakona i politika koje ometaju pristup programima smanjenja štete, koji su apsolutno potrebni Crnoj Gori i zemljama regiona“, rekla je Mijović.

Kada je riječ o faktorima koji dovode do pojave zavisnosti od psihoaktivnih supstanci (PAS), Mijović je istakla da su društveni faktori, koji dovode do nastanka bolesti zavisnosti ekonomska i društvena kriza, siromaštvo, društvena izolovanost i društvena pravila koja ne tolerešu određena ponašanja.

„Ključni faktori rizika za razvoj bolesti zavisnosti su i porodični faktori.  Ukoliko u porodici postoji pojava alkoholizma, zloupotrebe lijekova ili drugih supstanci veća je verovatnoća da će se takvo ponašanje razviti i kod djece. Takođe, nedostatak komunikacije među članovima porodice može dovesti do bolesti zavisnosti. Takođe, tu su i školski faktori koji se vezuju za tinejdžersko doba“, objasnila je Mijović.

Prema njenim riječima, stigma prema osobama koje se suočavaju sa bolestima zavisnosti je donekle smanjena, ali i dalje postoji.

„Prvenstveno  treba poći od same terminologije koja se koristi kako u društvenoj zajednici tako i u samim medijima. Naime, terminologija mora  biti adekvatna i poštujuća i da čuva dostojanstvo osoba koje se suočavaju sa bolestima zavisnosti“, rekla je Mijović.

Ona smatra da se svi moraju uključiti kako bi se riješili problemi osoba koje koriste droge, kao promijenile politike i zakoni koji se tiču osoba koje su pogođene tim problemom.

Mijović je rekla da Juventas godinama sprovodi različite aktivnosti u cilju prevencije zloupotrebe PAS u osnovnim i srednjim školama, kroz pružanje informacija i edukativnih sadržaja u vidu interaktivnih radionica sa djecom i nastavnicima/profesorima.

„Takođe, odličnu saradnju imamo sa Ministarstvom zdravlja, Institutom za javno zdravlje, Infektivnom klinikom, kao i ostalim institucijama na koje upućujemo naše korisnike i koji pružaju podršku našim projektima“, navela je Mijović.

Ona je istakla da je važno pravovremeno reagovati i usmjeriti energiju na prevenciju već u najranijem uzrastu, jer je prisutan trend eksperimentisanja sa drogama i korišćenja droga u  sve ranijem uzrastu, a droga nikada nije bila dostupnija.

„Svakako, kada problem već postoji, važno je preduzeti adekvatne korake u odnosu na pružanje podrške, smanjenje štete uzrokovane korišćenjem droge i osnažiti osobu za suočavanje sa problemom zavisnosti. Kao sto sam naziv kampanje kaže, potrebno je podržati, a ne kažnjavati“, poručila je Mijović.

Ove godine, kampanja će, kako je rekla, proteći u duhu podržavajućih poruka.

„Iako je potrebno jos dosta raditi na ovom polju, željeli smo da pokažemo da prepoznajemo i cijenimo sve dobro što je do sada učinjeno i da istaknemo važnost preduzimanja daljih koraka u ovom pravcu“, zaključila je Mijović.