Stekli nove vještine za obavljanje stručnih poslova u oblasti socijalne i dječije zaštite

Strateško planiranje krovne omladinske organizacije
Jun 7, 2021
Kampanja “Podrži. Ne kažnjavaj” 2021
Jun 26, 2021

Stekli nove vještine za obavljanje stručnih poslova u oblasti socijalne i dječije zaštite

Zaposleni u oblasti socijalne i dječje zaštite stekli su nove vještine kad je u pitanju upotreba tehnike motivacijskog intervjua u radu sa korisnicima i dobiće sertifikat što je jedan od uslova za dobijanje i obnavljanje licence za obavljanje stručnih poslova u toj oblasti.

To je saopšteno tokom dvodnevne obuke za stručne radnike/ce i stručne saradnike/ce u oblasti socijalne i dječije zaštite “Jačanje vještina stručnih radnika/ca uz upotrebu tehnike motivacijskog intervjua u radu sa korisnicima usluga socijalne i dječije zaštite”, koju je nevladina organizacija Juventas, realizovala u okviru projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover”.

Koordinatorka Programa direktne podrške u NVO Juventas, Marija Radović, pojasnila je da je obuka namijenjena stručnim radnicima i radnicama u oblasti socijalne i dječije zaštite, navodeći da je akreditovana kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu.

„Cilj obuke je da se oni koji su zaposleni u toj oblasti obuče za korišćenje tehnike motivacijskog intervjua, što je vrlo značajna metoda koju mogu koristiti u radu sa korisnicima usluga socijalne i dječije zaštite kao oblasti u kojoj su oni zaposleni“, navela je Radović.

Ona je kazala da su obuci prisustvovali zaposleni iz centara za socijalni rad sa teritorije cijele Crne Gore, kao i zaposleni iz javnih ustanova Centar „Ljubović“, Zavod Komanski Most Podgorica, domova za stare iz Podgorice i Bijelog Polja, predstavnica Ministarstva finansija i socijalnog staranja, predstavnica Dnevnog centra iz Budve, kao i nekoliko predstavnika i predstavnica nevladinog sektora.

„Uspjeli smo u dogovoru sa Zavodom za dječiju u socijalnu zaštitu da povećamo broj učesnika, da bude veći od 20. Dobijanje sertifikata nakon pohađanja ove obuke koja je akreditovana omogućava ovom stručnom kadru da ispune uslov za dobijanje licence za obavljanje stručnih poslova u oblasti socijalne i dječije zaštite, a ako već posjeduju licencu, da sakupljaju bodove za obnavljanje iste“, navela je Radović.

Predstavnica Centra za socijalni rad Podgorica, u područnoj jedinici Golubovci Suzana Milović kazala je da su tehniku motivacijskog intervjua upotrebljavali u svom radu, ali da je nisu percipirali tim imenom.

„Na obuci smo učili o načinu korišćenja motivacijskog intervjua, konceptu kakav treba da se postigne u radu sa korisnicima ili klijentima u zavisnosti od pozicije gdje se radi, koliko bi trebalo da traje, za koje ciljne grupe može da se koristi“, rekla je Milović.

Ocijenila je da je dvodnevna obuka bila kvalitetna, ističući da su pored teorijskog dijela, imali i praktičan rad, koji im je pomogao da prepoznaju ono što bi mogli da primjene u svom radu.

Socijalna radnica u Domu starih Podgorica, Dragana Pešić, kazala je da su u okviru dvodnevne obuke stekli nove vještine i nadogradili postojeće o motivacijskom intervjuu, koje su stekli tokom redovnog obrazovanja i u praksi.

„Čini se da se ova tehnika u potpunosti ne može primjeniti u radu sa starijom populacijom, ali su pojedine metode i tehnike u radu primjenjive u radu sa svim ljudima, pa i u radu sa starijom populacijom“, rekla je Pešić.  

Obuka je organizovana u okviru projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover” koji se realizuje u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i Ministarstvom ekonomskog razvoja.