Podrška u učenju djeci pod institucionalnom zaštitom

Web Media Literacy
Decembar 18, 2023
Podrška u učenju djeci pod institucionalnom zaštitom – Faza II
Decembar 18, 2023

Podrška u učenju djeci pod institucionalnom zaštitom

Period realizacije: Novembar 2020 – Februar 2021.godine

Projekat je imao za cilj da pomogne djeci iz Dječjeg doma „Mladost“ u Bijeloj da prevaziđu prepreke nastale zbog prelaska na online model školovanja. Projekat je sproveden uz podršku UNICEF-a, a planirana je i druga faza realizacije ovog projekta u 2021. godini.

Zbog pandemije koronavirusa, sistem učenja je morao pretrpjeti izmjene i nastava se u najvećoj mjeri odvijala online putem. Iako su tome težile strategije učenja na daljinu, nijesu sva djeca imala pristup obrazovanju. Uskraćena su bila djeca sa invaliditetom, djeca sa poteškoćama u učenju, djeca iz etničkih manjina i djeca bez roditeljskog staranja. Razlozi su različiti – od nedostupnosti
interneta do nemogućnosti da se priušti potrebna oprema. Problem predstavlja i to što ovakav način učenja neće zadovoljiti potrebe djece.

Očigledno je da su sistem učenja na daljinu i školovanje kod kuće poseban izazov i da je djeci posebno onima u nepovoljnom položaju, potrebna dodatna podrška.