„Otvoreno sa zatvorenicima”

Volonterski centar Juventas
Avgust 25, 2004

„Otvoreno sa zatvorenicima”

Period realizacije: 2004. godina

NVO Juventas je,u saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) Podgorica, 2004. godine započeo projekat „Otvoreno sa zatvorenicima”, pod pokroviteljstvom Globalnog Fonda za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Projekat za glavni cilj ima smanjenje rizika od prenosa HIV-a kod osoba koje su na izdržavanju kazne u UIKS-u.