Jačanje probacije i sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji
Decembar 18, 2023
Podrška servisima prevencije HIV-a i AIDS-a za osobe koje koriste droge u Crnoj Gori
Decembar 19, 2023

Kompas

Period realizacije: Oktobar 2021 – Mart 2022

Projekat „Kompas“, koji sprovodimo uz podršku Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, fokusiran je na problem regrutacije crnogorskih pomoraca od strane narko-klanova radi krijumčarenja narkotika.

Zbog učešća dijela crnogorskih pomoraca u krijumčarenju kokaina iz Latinske Amerike, posljedice trpi cijela pomorska populacija u Crnoj Gori, ali i kompletno crnogorsko društvo i država.

Glavni cilj projekta jeste izgradnja kapaciteta i integriteta učenika/ica srednjih pomorskih škola i studenata/kinja pomorskih fakulteta u Crnoj Gori, kao i podizanje nivoa njihove otpornosti kada je riječ o organizovanom kriminalu i krijumčarenju. U okviru projekta se, osim direktnog rada sa mladima, sprovode aktivnosti zagovaranja i podizanja svijesti institucija i opšte javnosti, kao i
istraživanje o otpornosti mladih na kriminal i istraživanje o samom problemu učešća crnogorskih pomoraca u krijumčarenju droga.