„Implementiranje Preporuka Savjeta Evrope o LGBT pravima“

„Unapređenje kvaliteta usluga za LGBT osobe“
Avgust 26, 2020
„Mi učimo nediskriminaciju“
Avgust 26, 2020

„Implementiranje Preporuka Savjeta Evrope o LGBT pravima“

Period realizacije: 2012.

Juventas je odabran da rukovodi procesom nadgledanja implementacije Preporuka Komiteta Ministara Savjeta Evrope CM/Rec (2010)5 o mjerama za borbu protiv diskriminacije na bazi seksualne orjentacije i rodnog identiteta. Projekat je implementiran 2012. godine, a za rezultat je imao sveobuhvatan izvještaj i uspješno zagovaranje.