Gradovi po mjeri mladih (II Faza)

Ponos svuda strateški pristup ljudskim pravima LGBTIQ+ osoba u Crnoj Gori
Decembar 18, 2023
Jačanje probacije i sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji
Decembar 18, 2023

Gradovi po mjeri mladih (II Faza)

Period realizacije: Novembar 2019 – Mart 2021.godine

Glavni cilj projekta odnosi se na unapređenje društvenog položaja mladih, uz jačanje doprinosa omladinskog aktivizma procesu donošenja odluka u Crnoj Gori. Projekat
je realizovan uz podršku Ministarstva sporta i mladih.

Projektom je, nakon procesa selekcije, obuhvaćeno 16 mladih osoba koje su prošle kroz seriju online i offline radionica, čime su upućeni u postojeće mehanizme učešća
i zahvaljujući čemu su aktivno radili na kreiranju novih. Mladi su imali priliku da uče o različitim društvenim pokretima i građanskom aktivizmu, ali i da steknu neposredno
iskustvo u procesu zagovaranja i u procesima saradnje sa lokalnim institucijama.

Članovi omladinske radne grupe, njih 16 koji su radili na kreiranju novih mehanizama, razvili su ukupno 12 novih mehanizama primjenljivih na lokalnom i nacionalnom nivou.