Poziv za podnošenje prijedloga projekata za program dodjele malih grantova za podršku strateškog okvira i servisa podrške osobama koje koriste droge

Nijedan građanin i građanka Podgorice ne smije biti zastrašen
Maj 30, 2023
13 NVO: IZBOR DIREKTORA RTCG PORAZ VLADAVINE PRAVA, ČLANOVI SAVJETA KOJI SU UČESTVOVALI U GLASANJU DA PODNESU OSTAVKE
Jun 6, 2023

Poziv za podnošenje prijedloga projekata za program dodjele malih grantova za podršku strateškog okvira i servisa podrške osobama koje koriste droge

Juventas i Link

raspisuju

Poziv za podnošenje prijedloga projekata

za program dodjele malih grantova za podršku strateškog okvira i servisa podrške osobama koje koriste droge

U sklopu grant šeme projekta ‘’Kompetentno, transparentno, efikasno i odgovorno civilno društvo koje pruža usluge osobama koje koriste droge u Crnoj Gori. Projekat sprovode NVO Juventas i NVO Link uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program podrške organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori Civil Society Facility 2020.

Poziv je namijenjen nevladinim organizacijama koje svojim djelovanjem mogu da doprinesu poboljšanju položaja osoba koje koriste droge, kao i dostupnosti kvalitetnih servisa ovoj kategoriji stanovništva. Cilj je promocija i uključivanje kompetentnih, transparentnih, efikasnih i odgovornih aktera u pružanju socijalnih servisa i promociji inovativnih pristupa osobama koje koriste droge, sa posebnim fokusom na žene.

Predviđeni iznos pojedinačnih grantova je između 5 000 i 10 000 eura, a ukupnan iznos opredijeljen pozivom je 40 000 eura.

Da bi se prijavile, organizacije moraju biti registrovane najmanje 3 mjeseca prija objave ovog poziva. Organizacije se mogu prijaviti samostalno ili u partnerstvu, a posebno će se cijeniti prijedlozi projekata koji demonstriraju kvalitetnu saradnju ostvarenu na lokalnom nivou.

Više informacija o samom pozivu, kriterijuma učešća, oblastima, kao i načinu prijave mogu se naći u Vodiču za prijavu na poziv. Da bi se prijavile, organizacije moraju predati ispunjenu aplikacionu formu, budžet i traženu prateću dokumentaciju navedenu u Vodiču.

Sve zainteresovane NVO se pozivaju da pošalju pitanja na sljedeći mejl: konkursi@juventas.me ili pozovu na broj telefona 020/657-098.

Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 02.07.2023. godine , a način prijave opisan je u Vodiču.

Dokumentacija:

Vodič

Aplikaciona forma

Forma budžeta