Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova

Socijalno isključene zajednice ne smiju biti kolateralna šteta političkih obračuna
Mart 22, 2021
Regionalni projekat za mlade „WeB Media Literacy“ je počeo
Mart 31, 2021

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova

NVO Juventas, Queer Montenegro i Asocijacija Spektra raspisuju konkurs za male grantove za podršku implementaciji pravnog i strateškog okvira u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori.

Konkurs za male grantove raspisan je u okviru projekta “PONOS SVUDA – STRATEŠKI PRISTUP LJUDSKIM PRAVIMA LGBTI OSOBA U CRNOJ GORI” koji realizuju Queer Montenegro, NVO Juventas i Asocijacija Spektra, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u sklopu EIDHR instrumenta i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Prijedloge projekata, vrijednosti od 3.000,00 do 5.000,00 eura, sa ciljem smanjenja homofobije i transfobije u opštoj zajednici, možete dostaviti do 30. aprila 2021. godine.

Za odabir tema konsultovati Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba 2019 – 2023.

Ukupan iznos sredstava koji se mogu raspodijeliti ovim Konkursom iznosi 20.000,00 EUR.

Na konkurs se može prijaviti organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

  • Registrovana je u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, najmanje godinu dana prije raspisivanja ovog konkursa;
  • Ima sjedište u Crnoj Gori;
  • Neposredno je odgovorna za pripremu i upravljanje projektom, samostalno ili u partnerstvu sa drugom organizacijom koja ispunjava uslove konkursa.

Poziv za dostavljanje predloga projekata otvoren je za nevladine organizacije iz cijele Crne Gore, s tim što će prioritet u selekciji imati organizacije koje djeluju van Glavnog grada Podgorice.

Pojedinci/ke, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, vladine institucije, vjerske organizacije i zajednice nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Organizacije koje su već dobile podršku kroz program EuropeAid/161931/DD/ACT/ME u okviru drugih odobrenih projekata, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti: PRIJAVNI FORMULAR i PRIJEDLOG BUDŽETA.

Prije popunjavanja ovih formulara pročitati VODIČ.

Za sva pitanja i nedoumice koje možete imati u vezi sa konkursom za male grantove, možete se obratiti putem mejla: contact@queermontenegro.org najkasnije do 15. aprila 2021, pri čemu naslov mail-a mora nositi naziv “Program malih grantova za podršku implementaciji pravnog i strateškog okvira u oblasti LGBT ljudskih prava”.

Više informacija i formulare za prijavu možete preuzeti putem sljedećeg LINKA.