Potrebne su nam konkretne mjere, ne protokolarni sastanci

Centar za ženska prava – Maja Raičević: Državni tužilac osumnjičen za nasilje u porodici učestvuje u izradi Zakona o zaštiti od nasilja
Jun 16, 2023
Prijavite se za drugi krug bodovanja – I Javni konkurs “U pravo vrijeme”
Jun 19, 2023

Potrebne su nam konkretne mjere, ne protokolarni sastanci

Aktivisti i aktivistkinje nevladinih organizacija Juventas, Kvir Montenegro, Spektra i Stana nisu došle na sastanak koji je juče za danas zatražio ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Đeka, te smatraju da je zakazivanje tog sastanka, navodno povodom mjeseca ponosa LGBTIQ osoba, pokušaj manipulacije, te nevješt potez u cilju prikrivanja dugog perioda štetne stagnacije u odnosu na ljudska prava LGBTIQ osoba.

 

Ministar nije ispunio ni jedno od obećanja koja je dao LGBTIQ zajednici na početku svog mandata, te je skoro u potpunosti blokirao proces unapređenja i zaštite prava LGBTIQ osoba svojim nečinjenjem i dodatnim onesposobljavanjem ministarstva da se bavi ljudskim pravima naših zajednica.

 

Za svog mandata on nije imenovao direktora/ku direktorata za ljudska prava, dok je kontinuiranim neobezbjeđivanjem potrebnih ljudskih, tehničkih i materijalnih resursa za puni rad na polju ljudskih prava dodatno onesposobio ministarsvo da se posvećeno bavi ljudskim pravima, zbog čega je sav posao na unapređenju ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori pao na mali broj službenika/ca i aktivista/kinja, koji se već dugi niz godina bore sa vjetrenjačama.

 

Ovo je za posljedicu imalo i zastoj u realizaciji Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori, čija implementacija je skoro pa nepostojeća kada su u pitanju obaveze Vlade. Podaci pokazuju da najveći procenat implementacije, ali i monitoringa Strategije, upravo nose NVO, dok se svake godine skoro sve aktivnosti koje nose nadležne institucije ne implementiraju. Dodatno, konkretne aktivnosti na pripremi nove Strategije još uvijek nisu započele, što jasno ukazuje  da će ovim nečinjenjem ministar u potpunosti zaustaviti unapređenje položaja LGBTI osoba – jer bez Vladine politike u odnosu na ovo nema ni značajnog poboljšanja položaja naših zajednica.

 

Upravo zbog manjka kapaciteta, i rad na nacrtu Zakona o pravnom prepoznanju roda baziran na samoodređenju teče značajno sporije od roka propisanog Strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba 2019-2023, što znači da transrodna zajednica i dalje prolazi kroz nehumanu praksu prinudne sterilizacije.

 

Ministar nadležan za ljudska prava je ćutao na homofobna i nezakonita postupanja drugih ministarstava i institucija – u prvom redu ministarstva zdravlja i ministarstva unutrašnjih poslova i nije pokazao ni brigu ni interesovanje da se nezakonita postupanja ovih ministarstva u odnosu na LGBTIQ osobe riješe. Ministar nije učinio ništa ni kada su u pitanju slučajevi ozbiljnih prijetnji smrću, kampanje raspirivanja mržnje, te napadi na aktiviste i profesionalce koji pružaju podršku LGBTI osobama.

 

Uz sve ovo, ministar nije pokazao interesovanjeza činjenicu da Vlada nije uradila skoro ništa značajno pomena kada je u pitanju usklađivanje povezanih zakona sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola.

 

Na koncu, mi ne želimo činiti ono što nikada nismo, niti ćemo činiti – biti ikebane vlastima, učešćem na protokolarnim sastancima koji neće rezultirati konkretnim izmjenama politika i praksi.

 

Od ove i budućih Vlada smo očekivali i očekivaćemo minimalno da se posvete hitnim usklađivanjem povezanih zakona sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, izradom Nacrta Zakona o pravnom prepoznavanju roda baziranom na samoodređenju, unapređenjem kapaciteta MLJMP za zaštitu prava LGBT osoba, te punoj implementaciji Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori i usvajanjem nove.

 

Nema više “ali”.