Utvrđivanje rizika i prilika

KONSTRUKTIVNE POSLOVNE ODLUKE
Avgust 1, 2011
OBUKA I MOTIVACIJA
Avgust 1, 2013

Utvrđivanje rizika i prilika

Utvrđivanjem rizika i prilika u svom poslovanju, planiranjem mjera koje se odnose na rizike i prilike, integrisanjem tih mjera u sve poslovne procese i njihovim vrednovanjem.