POBOLJŠAVANJE PROCESA

INOVACIJE
Avgust 1, 2016
IDENTIFIKOVANJE POTREBA KORISNIKA
Avgust 1, 2018

POBOLJŠAVANJE PROCESA

Stalnim poboljšavanjem svih naših procesa i stalnim praćenjem zadovoljstva naših korisnika.