Ozbiljno se posvetiti problemu upotrebe psihoaktivnih supstanci

Unapređenje medijske pismenosti za državu da bude jedan od prioriteta
Novembar 20, 2019
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova
Novembar 25, 2019

Ozbiljno se posvetiti problemu upotrebe psihoaktivnih supstanci

Problemu upotrebe psihoaktivnih supstanci, posebno među mladima, potrebno se vrlo ozbiljno posvetiti, jer je zatajila prevencija, a institucije ne funkcionišu dobro ni na lokalnom ni na nacionalnom nivou.

To je, gostujući u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, ocijenila izvršna direktorica Juventasa Ivana Vujović.

Ona je kazala da posljednji radni dokument Evropkse komisije o Poglavlju 23 i 24 ukazuje da Crna Gora nema dovoljno kapaciteta da se izbori sa nekim elementima problema upotrebe psihoaktivnih supstanci, posebno među mladima.

„Nama nedostaje jedna određena adresa na kojoj bi se prikupljali svi podaci i odakle bi se izvještavalo o trenutnom stanju. Ali mnogo važnije od toga je da koordinira odgovorom na problem konzumiranja psihoaktivnih supstanci i naravno sa tim je povezan i odgovor na šverc droge, koji Evropska komisija navodi kao osnovnu kriminalnu aktivnosti, koja se dešava u Crnoj Gori“, kazala je Vujović.

Ona je ukazala da je marihuana prisutna i u nekim školskim dvorištima.

„S vremena na vrijeme imamo podatke da je prisutna u školskom dvorištu ili oko školskog dvorišta. Najčešće se nabavlja preko poznanika dilera, prijatelja i kontakti se, naravno, ostvaruju u sredinama gdje se mladi kreću. Nova pojave je da se ilegalne supstance plasiraju i preko društvenih mreža“, rekla je Vujović.

Ona smatra da je potrebno da se cijelo društvo vrlo ozbiljno posveti problemu upotrebe psihoaktivnih supstanci, posebno među mladima.

„Cijeli sistem je odavno zatajio. Unazad nekoliko godina je odgovor bio mnogo bolji, nego što je danas. Imamo institucije koje ne funkcionišu dovoljno ni na lokalnom ni na nacionalnom nivou. Imamo situaciju da roditelji ne znaju kome mogu da se obrate. Vrlo je limitirana ponuda stručnih službi kojima mladi i roditelji mogu da se obrate“, kazala je Vujović.

Nedostaju, kako je dodala, psihijatri koji su usko specijalizovani da rade sa djecom.

„Psihološko-pedagoške službe se ne bave dovoljno prevencijom upotrebe psihoaktivnih supstanci u školi. Takođe, nedovoljno rade sa djecom koja ulaze u ovaj problem, zbog toga što su preopterećeni, što ih je malo, zbog toga što, možda, i nisu dovoljno usmjereni na rješavanje ovog problema“, ukazala je Vujović.

Ona je apelovala da se institucije više uključe, ali i da ih građani više koriste.

„Kada se identifikuje problem treba da se uključe i psihološko-pedagoške službe u osnovnim i srednjim školama i obavezno Centri za mentalno zdravlje koji postoje u većini opština pri domovima zdravlja“, rekla je Vujović.

Prema njenim riječima problem upotrebe spihoaktivnih suspstanci je na sjeveru i u ruralnim sredinama države još više zanemaren u odnosu na centar i jug.

„Ovaj problem je jako težak za cijelu porodicu, a ne samo za osobu koja je pogođena bolestima zavisnosti. Onima kojima je pomoć potrebna možemo ponuditi podršku koja je raspoloživa u okviru naše kancelarije. Dakle, podšku psihologa, socijalnog radnika, terenskih radnika, ljudi koji su i sami imali ovaj problem i prebrodili ga“, kazala je Vujović.