Ograničiti prodaju alkohola maloljetnim licima

U cilju prevencije vršnjačkog nasilja uspostaviti odnos povjerenja sa mladima i sistem podrške koji će im biti lako dostupan
Mart 30, 2019
Uložiti više napora za bolji položaj i slobodu novinara
April 1, 2019

Ograničiti prodaju alkohola maloljetnim licima

U Crnoj Gori se ne primjenjuje legislativa u oblasti alkoholizma i često maloljetne osobe kupuju alkohol u maloprodajnim objektima, a i konzumiraju ga u ugostiteljskim objektima, rekao je Jovan Dašić, predstavnik NVO Juventas, gostujući na Televiziji „Vijesti“.

On je rekao da je zabrinjavajuća prodaja alkohola maloljetnim licima, na šta upozorava i Svjetska zdravstvena organizacija.

„Juventas je sproveo istraživanje sa učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednjih škola o zdravlju mladih i njihovim navikama. To istraživanje je pokazalo da je 75,5 odsto mladih probalo alkohol, dok svaki deseti učenik aktivno konzumira alkohol“, rekao je Dašić.

On je istakao da je značajno da akcize budu usklađene sa tekovinama Evropske unije i da se . propisi usklade sa Direktivom 92/84 Evropske komisije.

„Ako povećamo akcize i pojačamo implementaciju zakona koji ograničavaju prodaju maloljetnim licima, tako ćemo ograničiti upotrebu alkohola i uticaćemo na prevenciju alkoholizma na duge staze“, kazao je Dašić.

Prvi korak je, kako je rekao, djelovati na vrijeme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Dašić je istakao da je značajno što u Crnoj Gori postoje dnevne bolnice za liječenje alkoholizma, ali da nedostaju klubovi liječenih alkoholičara.

Subspecijalista za bolesti zavisnosti u kotorskoj Psihijatrijskoj bolnici, Marina Roganović, kazala je da preko 72 odsto učenika smatra da im je alkohol lako dostupan, a da je veliki broj mladih konzumirao alkohol prvi put u porodici.

„Alkohol je društveno prihvatljiva droga. On utiče na frontalni dio mozga, sivu masu koju smanjuje i onda djeca fizički odrastaju, a intelektualno zaostaju“, rekla je Roganović.

Ona je navela da je konzumiranje alkohola kod mladih daleko opasnije neko kod starijih.

„Mladi piju ekscesno, u većim količinama, bez razmišljanja i karakteristična je politoksikomanija, a to je uzimanje više supstanci. To je miješanje tableta, energetskih pića, pa i marihuane sa alkoholom. To može dovesti do tragičnih stanja“, rekla je Roganović.

Ona je zaključila da je period adolescencije kritičan za ovu bolest zavisnosti, jer pojedinac tada traži svoj identitet, sigurnost i udružuje se u grupe u kojima je sastavni dio alkohol.