Održano deset panel diskusija o medijskoj pismenosti

38.1% mladih osjeća se pod stresom svakodnevno ili više puta sedmično
Januar 28, 2019
Suzbijanje vršnjačkog nasilja mora uključivati širu društvenu akciju
Februar 13, 2019

Održano deset panel diskusija o medijskoj pismenosti

U okviru projekta „Unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori“ do sada je u crnogorskim srednjim školama realizovano deset od ukupno 30 planiranih panel diskusija na kojima je učestvovalo preko 290 učenika/ca.

Projekat sprovode Juventas i agencija MINA uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Panel diskusije imaju za cilj da se mladi upoznaju sa konceptom medijske pismenosti, analizom i evaluacijom medijskog sadržaja, tehnikama i aspektima medijske pismenosti, ali i prirodom medija uopšte, kao i da se diskutuje o navikama i potrebama srednjoškolaca kada je u pitanju ova oblast.

Pored toga, učenici su imali priliku da razgovaraju sa novinarima i urednicima agencije MINA o prirodi i značaju agencijskog novinarstva, ali i o medijskoj sceni u Crnoj Gori.

Projektni tim je posjetio sljedeće srednje škole:

  1. Ekonomska škola „Mirko Vešović“ Podgorica
  2. Gimnazija „Slobodan Škerović“ Podgorica
  3. Srednja građevinsko-geodetska škola „Inž. Marko Radević“ Podgorica
  4. Srednja stručna škola „Sergije Stanić“ Podgorica
  5. Srednja stručna škola Nikšić
  6. Gimnazija „Stojan Cerović“ Nikšić
  7. Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić
  8. Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“ Danilovgrad
  9. Gimnazija Cetinje
  10. Srednja stručna škola Cetinje