Na drugom sastanku neformalne Radne grupe diskutovalo se o problemima i preporukama

Odgovor na upotrebu psihoaktivnih supstanci ne smije biti represivan i marginalizujući
Jun 26, 2019
Macanović: Status osoba sa invaliditetom nije zadovoljavajući
Jul 1, 2019

Na drugom sastanku neformalne Radne grupe diskutovalo se o problemima i preporukama

U okviru projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“ održan je drugi sastanak neformalne Radne grupe koja je oformljena u sklopu pomenutog projekta.

U toku prethodnog perioda kroz projekat je razvijena regionalna studija “Poboljšanje socijalne inkluzije identifikovanih rizičnih grupa djece i mladih na Zapadnom Balkanu”. Na osnovu tih rezultata kreiran je nacrt sažetka dokumenta.

Drugi sastanak neformalne Radne grupe bio je posvećen predstavljanju nacrta sažetka dokumenta, te diskusiji o navedenim problemima i preporukama. Plan je kreiranje sažetog dokumenta sa glavnim nalazima i preporukama koji će se koristiti kao glavni alat u procesu zagovaranja.

Podsjećamo da se projekat sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana u periodu od 45 mjeseci (01.01.2016 – 30.09.2019.godine), a koji finansira Evropska unija.

Kordinator projekta je NVO Juventas, a partneri na projektu su: Udruženje “Prevent” (Srbija), Asocijacija Margina (BiH), ARSIS (Albanija), HOPS (Makedonija), NGO Lavirint (Kosovo) i SHL fondacija (Njemačka).

Mreža pomenutih organizacija sprovodi aktivnosti sa ciljem da doprinese aktivnom učešću u društvenim procesima mladih sa Zapadnog Balkana koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti.