Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova
Novembar 25, 2019
Mladi sposobni da prepoznaju nekvalitetan medijski sadržaj
Decembar 2, 2019

Mladi nedovoljno zastupljeni u medijma

Srednjoškolci u Crnoj Gori smatraju da su mladi nedovoljno zastupljeni u medijma u važnim oblastima, kao što su obrazovanje, nauka, ekologija, kultura i zdravlje.

To je pokazalo istraživanje nevladine organizacije Juventas o medijskoj pismenosti srednjoškolske populacije, njihovim potrebama i navikama kada su u pitanju mediji.

Čak 68 odsto srednjoškolaca vjeruje da nijesu uopšte, ili da su premalo zastupljeni u svijetu medija kada se govori o ekološkim temama, a takav stav o zastupljenosti u temama o nauci ima 62,6 odsto ispitanika.

Preko 48 odsto srednjoškolaca smatra da nijesu uopšte, ili da su premalo zastupljeni u medijima u oblasti obrazovanja, da je takva situacija u oblasti kulture smatra 45 odsto, a u oblasti zdravlja 51 odsto ispitanika.

„S obzirom da su u pitanju veoma značajne teme, zabrinjavajuće je da mediji, po mišljenju srednjoškolaca, ne posvećuju dovoljno pažnje mladima pri njihovoj obradi“, kazali su iz Juventasa.

Kako su naveli, nediji imaju i informativnu i edukativnu ulogu, pa mogu poslužiti kao moćan kanal za usvajanje znanja.

Zbog toga je, smatraju u Juventasu, bitno da mediji obrađuju teme iz oblasti nauke, obrazovanja i kulture tako što će ga prilagoditi mladima i uključiti ih, bilo kao sagovornike, bilo kao autore sadržaja.

„Takođe, potrebno je adekvatno obraditi temu ekologije, kako bi se mladi zainteresovali za to pitanje i kako bi podigli njihovu svijest i stepen znanja o očuvanju životne sredine. Mediji moraju više pažnje posvetiti oblasti zdravlja, kako bi mladi bili dovoljno informisani i osposobljeni da vode zdrav stil života“, kazali su iz Juventasa.

Prema njihovim riječima, potreba da se mediji adekvatnije bave ovim temama još je veća imajući u vidu da je istraživanje pokazalo da je 24,2 odsto srednjoškolaca zainteresovano za zdravstvene teme, 22 odsto za oblast kulture, a 31 odsto za priče iz oblasti nauke.

Ove brojke, smatraju u Juventasu, nijesu zanemarljive, jer govore o tome da svaki treći, četvrti ili peti srednjoškolac ne nalazi u medijima sadržaje koji ga zanimaju.

S druge strane, istraživanje je pokazalo da 60,7 odsto srednjoškolaca vjeruje da su mladi mnogo ili previše zastupljeni u rijaliti programima, odnosno 47 odsto u temama o kriminalu.

„Dakle, u pitanju su sadržaji koji su sa vrijednosne strane diskutabilni, iz kojih mladi mogu izvući negativne poruke i preuzeti loše obrasce ponašanja“, upozorili su iz Juventasa.

Kako su naveli, ohrabruje podatak da su rijaliti programi zanimljivi za svega 6,7 odsto ispitanika, što bi trebalo da bude dobar input medijima u kom smjeru da kreiraju svoje sadržaje za tu populaciju.

Online istraživanje o medijskoj pismenosti srednjoškolske populacije sprovedeno je na uzorku od hiljadu ispitanika u periodu od 10. januara do 15. februara, u okviru projekta „Unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori“, koji sprovode Juventas i agencija MINA, uz podršku Ambasade SAD.