Javni poziv za pružanje profesionalnih usluga organizacije događaja

Odmah da se učini sve da se počinioci procesuiraju i kazne
Mart 5, 2021
Javni poziv za specijalistu/kinju iz oblasti mentalnog zdravlja
Mart 5, 2021

Javni poziv za pružanje profesionalnih usluga organizacije događaja

Nevladina organizacija Juventas raspisuje javni poziv za pružanje profesionalnih usluga organizacije događaja u okviru projekta “Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: Re-Cover”.

Projekat je finansiran u okviru poziva “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, kao dio Programa Evropske unije – Crna Gora za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku.

Tender možete pogledati OVDJE.