„Podrška porodično-zdravoj djeci“

Period realizacije: 2013-2014.

Cilj projekta je obezbjeđivanje povoljnih uslova za život i socijalno prihvatanje LGBT osoba. Glavna ciljna grupa projekta su LGBT osobe i njihovi roditelji. Implementiran je 2013. i 2014. godine.