Volonterski centar Juventas

Period realizacije: Od 2003.

Donator: Projekat je finansiran od strane različitih donatora tokom godina (Skupština Crne Gore, predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori, nekadašnje Ministarstvo kulture, sporta i medija, Juventas iz sopstvenih izvora)

Volonterski centar Juventas je jedan od najprepoznatljivijih Juventasovih projekata kroz koji je do sada prošlo više stotina srednjoškolaca. Rad Volonterskog centra je baziran na sastancima koji se održavaju jednom nedjeljno. Radionice drže naizmjenično članovi Juventasa, psiholog, kao i gostujući predavači u čijem odabiru učestvuju sami polaznici.

Radionice su koncipirane tako da promovišu neformalno obrazovanje i interaktivni rad, čime su mladi podstaknuti da aktivno učestvuju u svakom segmentu rada, izražavajući mišljenje i razvijajući ideje koje često vode do novih vrlo uspješnih projekata. U toku učestvovanja u Volonterskom centru, mladi razvijaju vještine dijaloga, kritičkog razmišljanja, stiču nova znanja i iskustva, uče da budu tolerantniji prema razlikama i da se na efikasan način izbore sa predrasudama i stereotipima.