Fokus na kažnjavanju osoba koje koriste droge često dovodi do dodatne stigmatizacije

Prijavite se za drugi krug bodovanja – I Javni konkurs “U pravo vrijeme”
Jun 19, 2023
Tvoja PRIČA – Tvoja PRILIKA – neka tvoja karijera krene, prijavi se!
Jun 28, 2023

Fokus na kažnjavanju osoba koje koriste droge često dovodi do dodatne stigmatizacije

Podgorica, PR pres servis – Fokus na kažnjavanju osoba koje koriste droge često dovodi do dodatne stigmatizacije, jer umjesto pružanja pomoći i podrške one se tretiraju kao kriminalci, što dodatno pogoršava njihovu situaciju i otežava pristup rehabilitaciji.

To je poručeno na obilježavanju kampanje “Podrži, ne kažnjavaj”, koje su organizovali nevladina organizacija (NVO) Juventas i Crnogorska mreža za smanjenje štete Link.

Programska direktorica nevladine organizacije Juventas, Jelena Čolaković, kazala je da je rat protiv droga termin koji se koristi za opisivanje politike i strategije koju vlade i države primjenjuju kako bi suzbile proizvodnju, distribuciju i upotrebu ilegalnih droga.

“Ovaj pojam obično podrazumijeva represivni pristup koji uključuje zakonsko kažnjavanje osoba koje prodaju i osoba koje koriste droge, zatvaranje ilegalnih laboratorija, oduzimanje droge i sprovođenje policijskih operacija s ciljem suzbijanja trgovine drogom”, pojasnila je Čolaković.

Podsjetila je da je rat protiv droga koncept koji je postao popularan u drugoj polovini 20. vijeka, a mnoge zemlje su usvojile takvu politiku pod pretpostavkom da će strogi zakoni i kazne smanjiti potražnju za drogama i kontrolisati dostupnost istih.

“Međutim, ova strategija je kritikovana zbog svojih negativnih posljedica i nedostataka”, istakla je Čolaković.

Prema njenim riječima, ovakav pristup često se fokusira na kazneno gonjenje i zatvaranje, umjesto na prevenciju, tretman bolesti zavisnosti i smanjenje štete.

“Takođe, represivne mjere često dovode do nasilja, organizovanog kriminala i korupcije te stigmatizuju osobe koje koriste. Potrebna je promjena u politikama koje su usmjerene na javno zdravlje, obrazovanje, prevenciju i tretman”, poručila je Čolaković.

Kazala je da je iz perspektive etičnosti, ljudskih života i društvene dobrobiti, važno istaknuti da se “rat protiv droga” smatra neučinkovitim i neodrživim pristupom suočavanju s problemom upotrebe droga.

Čolaković je istakla da rat protiv droga ima ogroman finansijski trošak.

“Taj novac mogao bi se koristiti za preventivne programe, tretman osoba koje koriste droge i druge oblike prevencije i rehabilitacije”, rekla je ona.

Napomenula je da se uprkos dugogodišnjim naporima i strogim zakonima, upotreba droga nije značajno smanjila.

“Potražnja za drogom ostaje visoka, a trgovina drogom se prilagođava novim načinima, te upotrebljava nove kanale komunikacije i ponude”,zaključila je Čolaković.

Marko Dragićević iz Crnogorske mreže za smanjenje štete Link, rekao je da kampanjom “Podrži, ne kažnjavaj” žele i da podignu svijest o pravima osoba koje koriste droge i smanje diskriminaciju i stigmatizaciju.

“Pozivamo kompletan sistem da otkloni stigmatizaciju koja postoji, kako bi se napokon promijenila svijest kod građana u smjeru podrške, a ne kažnjavanja”, rekao je Dragićević.

Kazao je da svakako važan cilj i promjena kaznene politike, dekriminalizacija osoba koje koriste droge i korišćenja droge.

“U našoj legislativi nije jasno koja je količina dozvoljena za ličnu upotrebu, i samim tim osobe koje koriste droge nailaze na probleme, jer zbog toga bivaju strogo kažnjene. Moramo da znamo i poštujemo to da svako ima svoj lični izbor i ne smijemo nikog da osuđujemo”, rekao je Dragićević.

Načelnica odjeljena za članstvo u međunarodnih tijela u oblasti politike sprečavanje zloupotrebe droga u Ministarstvu zdravlja, Sandra Pestorić, kazala je da je problematična ta prisutnost velike diskriminacije prema osobama koje koriste droge.

“Mi smo pokrenuli inicijativu da se u domovima zdravlja organizuje Nedelja otvorenih vrata, kako bi sva zainteresovana lica i osobe koje koriste droge, članovi porodica, prijatelji i poznanici koji žela da dobiju savjet ili potraže stručnu pomoć, mogli to da odrade u određeno vrijeme u nekim od tih zdravstvenih ustanova”, kazala je Pestorić.

Poručila da je većina koja govori o korisnicima droga zaboravi činjenicu da su to ljudi i da je zavisnot izlečiva.

“Jako bitno da se podigne svijest ne samo među građanima, nego i prrofesionalcima koji bi trebalo malo drugačije da pristupe problemu osoba koje koriste droge ”, poručila je Pestorić.

Izvor i foto: PR Centar