Tender: Poziv za prijavu za pružanje usluga profesionalnog organizovanja događaja

Organizovana akreditovana obuka za stručne radnike/ce
Oktobar 18, 2021
Poziv za mlade: obuka i stažiranje
Novembar 4, 2021

Tender: Poziv za prijavu za pružanje usluga profesionalnog organizovanja događaja

U okviru projekta “Propitujem, dakle, postojim!” koji implementira nevladina organizacija Juventas u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore raspisuje se Tender: Poziv za prijavu za pružanje usluga profesionalnog organizovana događaja.

Predmet ugovora:

  • Implementacija usluga kako je naznačeno u tehničkim informacijama u dijelu „potrebne usluge“ ovog dokumenta;

Rok za podnošenje ponuda:

Rok za podnošenje ponuda je 01 Novembar do 16h. Bilo koja ponuda pristigla nakon ovog roka automatski će biti odbijena.

Adresa i značenje za podnošenje ponuda:

Ponuđači će predati svoje ponude koristeći:

  • standardni obrazac za podnošenje ponuda i tehničku ponudu, dostupni u dijelu B tenderske dokumentacije i
  • finansijsku ponudu koja je dostupna u dijelu C ovog tenderskog dosijea. Finansijsku ponudu potrebno je dostaviti u posebnoj koverti.                                                           

Ponuda mora biti predata u 1 originalu. U slučaju podnošenja e-poštom na adresu  juventascg@gmail.com sa naslovom Poziv za prijavu za pružanje usluga profesionalnog organizovanja događaja , ponuđač će dostaviti skeniranu potpisanu originalnu ponudu. Naručilac može odbiti sve ponude koje ne koriste propisani obrazac.

Pored ponude, ponuđač je dužan dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju (u kopijama ili skeniranim verzijama u slučaju podnošenja e-poštom):

–  Kopija pravne registracije – ako je primjenljivo

–  Bankovni podaci o bankovnom računu na koji će se vršiti isplate

Ponude će se predati putem pošte/kurirske službe, a sadrže sljedeće informacije:

–   Ime i adresa ponuđača

–   Naslov tendera: Poziv za prijavu za pruzanje usluga profesionalnog organizovanja dogadjaja

–   Referentni broj: 01/193/21

–   Riječi: „Not to be opened before the tender opening session“(i jednake na lokalnom jeziku – Ne otvarati prije sastanka za otvaranje ponuda)

Ponude će se predati lično, poštom ili kurirskom službom na sljedeću adresu:

NVO Juventas

Oktobarske revolucije 78

(Aleksandra Vujačić)

Ponuđače podsjećamo da naručilac mora primiti ponude u navedenom roku kako bi bile prihvatljive.

OSTALE INFORMACIJE I TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE PRONAĆI U DOKUMENTIMA U NASTAVKU OBJAVE: