Nina Šćepanović

Marija Radović
Jul 31, 2018
Ana Dedivanović
Maj 24, 2019

Nina Šćepanović

socijalna radnica

Nina je rođena 29.08.1994. godine u Nikšiću.  Osnovnu i srednju školu završila je u Budvi. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni rad i socijalna politika, a trenutno je magistrant na smjeru Savremena socijalna politika i socijalni rad, na istom fakultetu. Takođe, tokom studiranja provela je jedan semestar na studenskoj razmjeni na Univerzitetu Matej Bel, Banska Bistrica (Slovačka).

Tokom srednje škole i studija bavila se volonterizmom, a između ostalog bila je i član volonterskog centra NVO Juventas-a, gdje je kao srednjoškolka učestovala na različitim seminarima.

U Juventasu svoj angažman započinje u decembru 2017.godine kao stažistkinja, nakon čega je nastavila rad kao socijalna radnica, angažovana na Omladinskom programu. Tokom svog angažmana prisustvovala je na raznim obukama koje se tiču zaštite djece od nasilja/vršnjačkog nasilja, kao i konferencijama koje se odnose na omladinsku politiku.

Takođe, kao članica radne grupe "Informisanje javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2022", učestovala je u kreiranju dokumenta"Strategija informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019 - 2022".