Miloš Bulatović

Tatijana Đurišić
Mart 17, 2020
Tea Dakić
Mart 17, 2020

Miloš Bulatović

saradnik/psihilog

Miloš Bulatović, studirao je na odsjeku za psihologiju, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore. Takođe ima završene osnovne studije, smjer poslovna psihologija, na Fakultetu za poslovni menadžment.

Ima višegodišnje iskustvo u radu, kako kroz volonterizam tako i kroz radni angažman u svim sektorima- državnom, privatnom i nevladinom. Sticao je iskustvo u radu kako u oblasti zdravstva, tako i socijalnog rada, obrazovanja i bezbjednosti.

Bio je angažovan u različitim programima koji su finansijski bili podržani od strane međunarodnih organizacija, kao što su UNICEF i UNHCR.

Radio u Crvenom krstu Crne Gore, kao član multifunkcionalnog tima koji je pružao psiho-socijalnu podršku tražiocima azila i migrantima.

Koordinisao je projektom koji je imao za cilj da poveća obuhvat djece iz RE zajednice za uključivanje u predškolsko obrazovanje. Takođe je bio uključen u kampanju ,,Svi u vrtić,, koji ja je imala za clj da poveća obuhvat djece u predškolsko obrazovanje u Crnoj Gori.

Bio je radno angažovan, kroz pripravnički staž, u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Volontirao u razvojnom savjetovalištu u okviru Instituta za bolesti djece, kao i na Klinici za psihijatriju u KCCG.

Faciliator i supervizor je programa “Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje” koji se sprovodi širom Crne Gore i van nje.  Član je međunarodne asocijacije za intervencije na ranom uzrastu EURLYAID i član je udruženja psihologa Crne Gore UPCG.

Bio je jedan od trenera, angažovan od strane Doma zdravlja u Podgorici, koji su obučavali patronažne sestre na teme ranog razvoja.

Učestvovao je na velikom broju obuka, seminara, treninga, konferencija i okruglih stolova.

Edukovao se u okviru Kognitivno-bihejvioralnog psihoterapijskog pravca i trenutno je aplikant za psihoanalizu.