Mićan Andrijašević

Nina Šćepanović
Jul 31, 2018
Ana Dedivanović
Maj 24, 2019

Mićan Andrijašević

savjetnik

Mićan Andrijašević je odrastao u Baru, a studije novinarstva je završio na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.

U Juventasu je angažovan od juna 2017. godine kao asistent na projektima u okviru omladinskog programa. Od januara 2020. godine obavlja funkciju savjetnika za medijske politike i omladinski rad u okviru Programa za istraživanje i zagovaranje. Fokus Mićanovog rada je na aktivizmu i edukaciji djece i mladih, te medijima i medijskoj pismenosti. Takođe, u tim oblastima radi kao trener i facilitator na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Kreirao je ili učestvovao u izradi brojnih projekata, edukativnih materijala, inicijativa, studija, analiza, istraživanja i prijedloga politika o mladima, obrazovanju i medijma.

Mićan se bavi aktivizmom još od srednje škole. Na Osnivačkoj skupštini Unije srednjoškolaca Crne Gore izabran je za člana Upravnog odbora, gdje je u periodu od 2015. do 2017. godine obavljao funkciju lokalnog koordinatora za južnu regiju.

Dobitnik je nagrade Glavnog grada Podgorice za najbolje studente 2018. godine, a iste godine je dobio priznanje Fakulteta političkih nauka za najboljeg studenta osnovnih studija novinarstva.