Maja Marković

Ivana Kulašević
Mart 17, 2020
Jovan Bojović
Mart 17, 2020

Maja Marković

programska direktorica

Maja Marković rođena je 02.06.1990. u Podgorici. Završila je Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore, smjer Međunarodni odnosi. Dio studija provela je na Masarik univerzitetu u Češkoj Republici. Master studije iz oblasti Javne uprave završila je na Univerzitetu u Birmingemu, Velika Britanija, kao dobitnica Čivning stipendije.

U civilnom društvu aktivna je više od deset godina, a tokom studija bila je angažovana u nevladinoj organizaciji Juventas kao asistentkinja u omladinskom programu. Tri godine provela je u Centru za razvoj nevladinih organizacija gdje je radila na sprovođenju projekata vezanih za razvoj civilnog društva, princip dobrog upravljanja u crnogorskim lokalnim samupravama, javno finansiranje nevladinih organizacija. Bila je angažovana na projektu Tehnička i administrativna podrška Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, tokom kojeg je radila na evaluaciji Sistema malih grantova kroz programe finansirane od strane Evropske delegacije. Tokom boravka u Velikoj Britaniji bila je angažovana na sprovođenju nekoliko istraživanja od strane Marketing tima Univerziteta u Birmingemu, a internšip je odradila u organizaciji The Pump (East Birmingham) LTD radeći na uspostavljanju takozvanog Makerspace-a u istočnom dijelu Birmingema i njegovoj promociji među ciljnim populacijama. Godinu dana provela je na poziciji Koordinatorke omladinskog rada u NVO Forum MNE, radeći na projektima promocije servisnog učenja i omladinskog aktivizma. Od 2018. radi u NVO Juventas.

Autorka je i koaturoka nekoliko istraživanja i publikacija uključujući: „Crnogorske opštine i upravljanje ljudskim resursima: Između potreba i partija“ (Politikon mreža), „Istraživanje o participaciji mladih na lokalnom nivou’’(Forum MNE), „Usklađenost sa principom dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori“ (CRNVO), „Analiza potreba organizacja civilnog društva u Crnoj Gori’’ (TACSO kancelarija u Crnoj Gori), „Istraživanje o podsticajnom okviru za razvoj civilnog društva’’ (Balkanska mreža za razvoj civilnog društva), „Učešće građana u procesu kreiranja javnih politika’’ (CRNVO)…

Neka od svojih istraživanja predstavljala je na Forumu za anti-korupciji održanom na Science Po Univerzitetu u Parizu, kao i na konferenciji Mreže za socijalnu koheziju Jugoistočne Evrope Londonske škole za ekonomiju.

Sertifikovani je trener Uprave za kadrove u oblasti učešća javnosti u kreiranju strateških i zakonskih dokumenata.