Ivana Kulašević

Hana Konatar
Mart 17, 2020
Jovan Bojović
Mart 17, 2020

Ivana Kulašević

socijalna radnica

Ivana Kulašević je studentkinja specijalističkih studija na Fakultetu političkih nauka, smjer Socijalna politika i socijalni rad u Podgorici.

Završila je Srednju ekonomsku školu u Podgorici i u tom periodu postala volonter u Crvenom Krstu gdje je stekla  znanja iz oblasti psihosocijalne podrške, rada sa ranjivim kategorijama, antitrafikinga i sl. Imala je priliku raditi na projektima kao što su “Briga o starima”, YABC (Youth as Agents of Behavioural Change), podrška porodicama u reintegraciji, Servisno učenje. Takođe učestovala je na različitim seminarima, obukama, kampovima i u drugim nevladinim organizacijama i bila jedan od predavača u kampu za srednjoškolce pod nazivom” Obrazovanjem do mira i sreće”.

U Juventasu svoj angažman započinje od januaru 2020. godine kao pripravnica u okviru Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.