Marija Mijović
Mart 17, 2020
Ivana Kulašević
Mart 17, 2020

Hana Konatar

host

Hana Konatar rođena je u Beogradu 05.06.1997. godine. Završila je osnovnu školu i srednju gradjevinsku školu u Podgorici, smjer dizajn enterijera.

Svoj aktivizam započela je 2014. prvo specifično edukativnim sadržajem o ljudskim pravima kroz „Školu ljudskih prava” koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje. Nakon toga volontirala je u okviru festivala filma „Ubrzaj”, a 2015. počela je volontirati u asocijaciji „Queer Montenegro“. Od 2015. godine je takođe članica organizacionog odbora Montenegro Pride-a. Bila je članica nezavisne aktivističke grupe trans osoba “Transovci” a 2017. godine bila je jedna od osnivačica Asocijacije „Spektra“, prve trans organizacije u Crnoj Gori, gdje je je bila na poziciji koordinatorke programa za izgradnju zajednice u okviru koje je facilitatorka grupe samopodrške za trans i rodno varijantne osobe i vršnjačka savjetnica od osnivanja  do oktobra 2019. Hana je 2017. godine postala jedna od članica  aktivističke grupi lezbejki, biseksualnih trans i kvir žena, a godinu dana kasnije  bila jedna od članica crnogorske grupe LBTIQ žena koje su učestvovale na regionalnom projektu „Fair tales are for everyone“ tokom kojeg su rekonstruisane Walt Disney i narodne bajke. Početkom 2020. godine aktivistička grupa “KvirA” prerasta u organizaciju “Stana” čija je jedna od osnivačica.

Od 2018. godine zaposlena je u nevladinoj organizaciji „Juventas“ na poziciji host-a u LGBT Drop In- centru i kao terenska radnica. Ilustrovala je publikaciju “Ravno raspeću Isusa Hrista”   izdavača neformalna grupa LBTIQ žena KvirA, autorka je performansa „Maske“ koji je održan 2018. godine u Podgorici tokom neđelje ponosa Montenegro Pride-a, u  Zagrebu 2019. godine u martu kao dio programa prvog Balkanskog trans inter marša i u septembru 2019., u Kolašinu u okviru Montenegro Pride-a programa.

Od 2019. godine studentkinja je Filozofskog/ Filološkog fakulteta u Nikšiću, na smjeru sociologija a trenutno je jedina javna trans aktivistkinja iz Crne Gore.

Kroz svoj aktivizam bavi se zagovaranjem ljudskih prava sa fokusom na  TIRV osobe i LBIQ žene,  podizanjem vidljivosti trans i inter tema u društvu, edukacijom mladih i opšte javnosti o ljudskim pravima TIRV I LBIQ žena.