Danijel Kalezić

Jovan Dašić
Jul 31, 2018
Mićan Andrijašević
Maj 24, 2019

Danijel Kalezić

koordinator

Aktivizam na polju promocije ljudskih prava LGBTIQ osoba započeo je 2009. godine u okviru NVO Juventas gdje je angažovan na prevenciji HIV/AIDS-a među MSM osobama do danas, ali i kao asistent a kasnije i koordinator projekata na programu promocije i zaštite ljudskih prava.

U novembru 2010. godine zajedno sa ostalim LGBTIQ osobama iz Crne Gore osniva aktivističku grupu “Kvir Brigada” koja je krajem 2012. godine prerasla u organizaciju “Kvir Montenegro” koja je započela sa svojim javnim djelovanjem u maju 2013. godine.

Trenutno je predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegra i član organizacionog Odbora Povorke ponosa LGBTIQ osoba i prijatelja “Montenegro Prajd”. Aktivistički djeluje na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Član je Upravnog odbora regionalne LGBTIQ asocijacije “ERA” sa sjedištem u Beogradu, nacionalni je ekspert za ljudska prava LGBTIQ osoba evropskog krila Međunarodne LGBT asocijacije “ILGA – Europe” za Crnu Goru, član je Tima povjerenja između LGBTIQ zajednice i Uprave policije Crne Gore, Nacionalne komisije za HIV/AIDS i Nacionalnog koordinirajućeg tijela za borbu protiv HIV/AIDS-a.