Bogdan Pipović

Brankica Mikić
Jun 8, 2021
Ranko Dacić
Mart 30, 2022

Bogdan Pipović

savjetnik

Bogdan Pipović specijalista je politikologije. Na Univerzitetu Crne Gore na Fakultetu političkih nauka završio je osnovne studije na smjeru novinarstvo. Na istom fakultetu specijalizirao je na smjeru politikologija gdje se i trenutni nalazi a magistarskim studijama. Učestvovao je u velikom broju seminara i konferencija koji se tiču novinarstva, politikologije i evropskih i evroatlantskih integracija. Kao učesnik Work and travel programa 2017. i 2019. godine, usavršio je engleski jezik i stekao iskustva i sposobnosti za poslove koji se odnosena rad sa ljudima u različitim i dinamičnim okruženjima. U toku pripravničkog staža u Agenciji za ispitivanje javnog mnjenja “Damar” stiče znanja i iskustva u istraživačkom radu, koje proširuje učešćem u projektu MICS, u realizaciji Zavoda za statistiku Crne Gore i Unicefa, kao supervizor. Vrijedna administrativna i znanja iz oblasti poslovne korespondencije stekao je na projektu "Stop sivoj ekonomiji".