Ana Dedivanović

Miloš Milačić
Jul 31, 2018
Marija Mijović
Mart 17, 2020

Ana Dedivanović

terenska radnica

Rođena 16.12.1984. godine u Podgorici. Aktivizam na polju ljudskih prava LGBTIQ osoba započela je 2010. godine kao volonterka u NVO "Juventas". Jedna od članica neformalne aktivističke grupe "Kvir Brigada", koja krajem 2012. godine prerasta u LGBTIQ Asocijaciju "Kvir Montenegro" i započinje svoje javno djelovanje. Jedna je od osnivačica te organizacije. Tokom 2015. godine osniva aktivističku neformalnu grupu lezbejki, biseksualnih trans i kvir žena  "KvirA (Kvir Aktivistkinje)" koja je 2020. godine prerasla u organizaciju LBTQ žena "Stana" u kojoj obavlja funkciju izvršne direktorice. Od 2013. do 2019. radi na poziciji koordinatorke programa za izgradnju LGBTIQ zajednice pri organizaciji Kvir Montenegro, od 2014. do 2017. koordinatorke organizacionog odbora Montenegro Prajda. U periodu od 2015. do 2019. godine bila je angažovana kao host u Drop in centru za LGBTI osobe NVO Juventas.

Pohađala brojne obuke iz različitih oblasti od kojih izdvajamo vršnjačku edukaciju, zdrave stilove života, seksualno i reproduktivno zdravlje, prevencija HIV-a i ostalih seksualno prenosivih infekcija, savjetovanje i testiranje na HIV, ljudska prava, pisanje projekata i strateško planiranje. Organizovala je i bila među predavačima na brojnim obukama profesionalaca iz različitih oblasti i to policijskih službenika, socijalnih radnika, ljekara i ostalih zdravstvenih radnika u Crnoj Gori.

Od 2014. do danas radi kao terenska radnica u NVO Juventas na programu direktne asistencije i to u odjeljenju sa rad sa GMT zajednicom (gej muškarcima, muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima i trans osobama).