Saradnici/ce:

Oktobar 22, 2020

Sabina Turković

Sabina Turković, frizerka u Drop in centru Sabina je rođena 16.10.1972. godine u Podgorici. Srednju stručnu školu, frizerski smjer, završila je u Prištini 1990. godine, a […]
Mart 17, 2020

Itana Kovačević

Rođena je 29.04.1979. godine u Zemunu. Osnovnu školu, nižu muzičku i gimnaziju – opšti smjer završila je u Kotoru. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, […]
Mart 17, 2020

Tea Dakić

Rođena je 1983. godine u Podgorici, gdje je završila Medicinski dakultet, Univerziteta Crne Gore. Specijalizaciju iz oblasti adutne psihijatrrije završila je na Univerzitetu u Beogradu. Aktuelno […]
Mart 17, 2020

Miloš Bulatović

Miloš Bulatović, studirao je na odsjeku za psihologiju, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore. Takođe ima završene osnovne studije, smjer poslovna psihologija, na Fakultetu […]
Mart 17, 2020

Tatijana Đurišić

Tatijana Đurišić (rođena Mandić) rođena je na Cetinju 1975. godine. Nakon završene Gimnazije „Slobodan Škerović“, društveno-jezički smjer, završila je studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom […]