Program za jačanje kapaciteta, istraživanje i zagovaranje:

Septembar 10, 2021

Bogdan Pipović

Stranica u izradi
Maj 24, 2019

Mićan Andrijašević

Mićan Andrijašević je odrastao u Baru, a studije novinarstva je završio na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. U Juventasu je angažovan od juna 2017. godine kao […]