Program za jačanje kapaciteta, istraživanje i zagovaranje:

Septembar 10, 2021

Bogdan Pipović

Bogdan Pipović specijalista je politikologije. Na Univerzitetu Crne Gore na Fakultetu političkih nauka završio je osnovne studije na smjeru novinarstvo. Na istom fakultetu specijalizirao je na […]