Sva djeca trebaju da znaju svoja prava, ali i kako da ih ostvare i zaštite

Ispovijest jedne generacije u eri kovida
Decembar 10, 2020
Kulturni život mladih doveden u pitanje
Decembar 24, 2020

Sva djeca trebaju da znaju svoja prava, ali i kako da ih ostvare i zaštite

NVO Juventas u saradnji sa UNICEF kancelarijom u Crnoj Gori sprovodi projekat „Za bolji pristup pravdi!“. Cilj projekta se odnosi na edukaciju i osnaživanje djece o njihovim pravima, kao i mehanizmima za ostvarivanje istih. Poseban akcenat se daje i njihovim obavezama i odgovornostima prema drugima.

U vezi sa tim, do sada smo organizovali dvanaest radionica sa djecom i mladima iz Dječjeg doma “Mladost“ Bijela, Resursnog centra za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović” Kotor i Centra za djecu i mlade “Ljubović”, koje su im pružile informacije, motivisale ih da razmišljaju o svojim pravima kao građanima ovog društva, kao i o raspoloživim mehanizmima za ostvarivanje istih.

Radionice su se zasnivale na principima neformalnog obrazovanja i podrazumijevale su aktivnu participaciju svih uključenih. U sklopu projekta izrađeni su posteri i brošure o dječjim pravima, koji su prilagođeni i distribuirani djeci, a koji sadrže kontakt telefone nadležnih institucija koje su relevantne za rješavanje problema, u slučajevima kršenja prava. Posebne brošure kreirane su i za njihove roditelje.

U narednom periodu planirano je organizovanje još osam radionica za djecu i mlade iz Resursnog centra “1. jun” i Resursnog centra “Podgorica”.

Vjerujemo da je pristup pravdi od suštinskog značaja za zaštitu prava sve djece, čime se osigurava najbolji interes djece i njihovog razvoja.

OVDJE možete preuzeti brošure i postere.

Materijali su pripremljeni u okviru inicijative “Jednak pristup djece pravdi”, koju u okviru istoimenog projekta sprovodi Juventas uz podršku UNICEF kancelarije u Crnoj Gori. Namjenjeni su djeci iz pet institucija: JU Centar „Ljubović“ Podgorica; JU Dječji dom „Mladost“ – Bijela; Resursni centar za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović” – Kotor; Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. jun“ Podgorica i Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“.

Materijali imaju za cilj da informišu djecu i njihove roditelje o dječjim pravima i odgovornostima, ali i o načinima njihove zaštite i mogućnostima prijave kršenja dječijih prava.