Javni poziv za dostavljanje ponuda za profesionalno organizovanje događaja
April 3, 2023
Javni konkurs za eksternog/u evaluatora/ku za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa
April 5, 2023

Strateško planiranje Juventasa

Strateški planiramo novi period.

Juventas u toku ove nedjelje radi na izradi Strateškog plana. Kad ga sastavimo, objavićemo naše ciljeve za narednih par godina.