“Srednjoškolski stav“

„Napuštanje institucionalne zaštite: Analiza politike i institucionalnog okvira i prakse“
Avgust 26, 2020
„Priče o svakodnevnim etičkim dilemama“
Avgust 26, 2020

“Srednjoškolski stav“

Period realizacije: 2014 -2016. godine

Donator: Projekat je finansijski podržan od strane Schüler Helfen Leben – SHL fondacije

NVO Juventas u  saradnji sa  Unijom  srednjoškolaca  Crne Gore  realizovao projekat ,,Join Youth Voices“.

Glavni cilj projekta se odnosio na jačanje demokratskih potencijala mladih ljudi u Crnoj Gori i njihovog aktivnog učešća u društvu, kroz izgradnju nacionalne krovne organizacije sastavljene od učeničkih parlamenata svih crnogorskih srednjih škola.

Projekat je realizovan kroz nekoliko faza, počev od septembra 2014 godine. Obuhvatao je set različitih aktivnosti, koje su se kretale od organizacije početnih panel diskusija sa učeničkim parlamentima i drugim učenicima iz svih srednjih škola u Crnoj Gori u cilju predstavljanja buduće Unije srednjoškolaca Crne Gore i promovisanja ideje daljeg rada Unije kao krovne organizacije koja bi bila glavni faktor učešća srednjoškolaca u procesu donošenja odluka, kada je omladinska politika u pitanju – preko samog osnivanja Unije srednjoškolaca Crne Gore, njenog daljeg rada, osnaživanja i promocije. Više o Uniji srednjoškolaca Crne Gore možete naći na www.unscg.me.