„Servisi podrške za seksualne radnice u Crnoj Gori“

„Novi servisi podrške u populaciji seksualnih radnika/ca u oblasti prevencije HIV/AIDS-a“
Avgust 26, 2020
„HIV/AIDS – edukacija i psihosocijalna podrška među zatvorenicima”
Avgust 26, 2020

„Servisi podrške za seksualne radnice u Crnoj Gori“

Period realizacije: avgust- decembar 2019. godine

Glavni cilj projekta bila je podrška sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv HIV-a 2015-2020, smanjenjem rizika od infekcije HIV-om kod seksualnih radnica/ka u Crnoj Gori, pružanjem usluga u Drop-in centru i na terenu. Takođe, jedan od ciljeva bio je i informisanje korisnika usluga o rizicima prenosa HIV-a, kao i povećanje nivoa informisanosti o ostalim krvlju i seksualno prenosivim infekcijama. Korisnici su informisani u Drop-in centru, na terenu i putem online savjetovanja.