Prevencija HIV-a među osobama na izdržavanju kazne zatvora – edukacija i savjetodavna podrška

Podrži! Ne kažnjavaj! – Support! Don’t Punish!
Decembar 20, 2023
LIBELA: Doprinos očuvanju multinacionalnog sklada među mladima
Januar 17, 2024

Prevencija HIV-a među osobama na izdržavanju kazne zatvora – edukacija i savjetodavna podrška

Period realizacije: Decembar 2022 – Jul 2023

Projekat “Prevencija HIV-a među osobama na izdržavanju kazne zatvora – edukacija i savjetodavna podrška” kao glavni cilj imao je  podršku programima prevencije HIV/AIDS-a među osobama na izdržavanju kazne zatvora. Postizanju ovog cilja doprinijelo se kroz sprovođenje seta aktivnosti prilagođenih potrebama osoba u zatvora i koncipiranih na način da odgovore na potrebu jačanja znanja o ovoj oblasti, te jačanja saradnje sa ustanovama u sistemu izvršenja krivičnih sankcija. Direktni korisnici projekta su osobe na izdržavanju kazne zatvora, u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i u Zatvoru Bijelo Polje, sa posebnim fokusom na mlade osobe koje su u zatvoru.

Aktivnosti koje su realizovane u toku projekta obuhvatale su: informativno – edukativne radionice o HIV/AIDS-u, informativno – edukativne radionice o HIV/AIDS-u sa maloljetnim osobama na izdržavanju kazne zatvora, grupe samopodrške sa osobama sa istorijom korišćenja psihoaktivnih supstanci, individualna savjetovanja sa stručnim radnicima/ama, akreditovanu obuku za zaposlene UIKS-a i monitoring sastanke sa predstavnicima UIKS-a. Sve aktivnosti su se održavale u UIKS-u.

Donator: Ministarstvo zdravlja Crne Gore