Podrška servisima prevencije HIV-a i AIDS-a za osobe koje pružaju seksualne usluge u Crnoj Gori

Podrška servisima prevencije HIV-a i AIDS-a i psihosocijalne podrške među zatvorenicima i zatvorenicama
Decembar 19, 2023
Preventivni servisi među zajednicom osoba koje koriste/injektiraju droge u cilju niske prevalence HIV/AIDS-a u Crnoj Gori
Decembar 19, 2023

Podrška servisima prevencije HIV-a i AIDS-a za osobe koje pružaju seksualne usluge u Crnoj Gori

Period realizacije: Januar – Decembar 2022.godine

Ovim projektom realizovane su aktivnosti direktne podrške osobama koje pružaju seksualne usluge u Crnoj Gori kroz kontinuiran rad Drop in centra i terenske aktivnosti. Cilj navedenih aktivnosti bila je podrška nacionalnom odgovoru u borbi protiv HIV/AIDS-a i u direktnoj je vezi sa podrškom održavanju niske prevalence HIV-a u Crnoj Gori.

Tokom godinu dana rada Drop in centra za osobe koje pružaju seksualne usluge i sprovođenje terenskih aktivnosti u više crnogorskih opština pružane su usluge dijeljenja kondoma i lubrikanata, usluge savjetovanja sa stručnim radnicima/cama i saradnicima/cama, kao i upućivanje na druge usluge u zajednici, a posebno informisanje i upućivanje na testiranje na HIV.

Donator: Ministarstvo zdravlja Crne Gore