“Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: RE-COVER”

Propitujem, dakle, postojim!
Avgust 1, 2022
“Podrška servisima prevencije HIV-a i AIDS-a među osobama koje injektiraju droge u Crnoj Gori“
Novembar 27, 2023

“Podrška bivšim osuđenicima/ama u procesu društvene reintegracije: RE-COVER”

Period realizacije: Februar 2020 – Jun 2022. godine

Glavni cilj projekta bila je izgradnja efikasnog sistema koji bi zatvorenicima pružio podršku nakon izlaska iz zatvora, čime bi se stvorila mogućnost uspješne reintegracije u društvo. Fokus projekta je na osmišljavanju i licenciranju novog servisa podrške u oblasti socijalne i dječje zaštite koji bi obuhvatio i bivše zatvorenike. Pored toga, projekat je podrazumijevao i pružanje psihosocijalne podrške, poboljšanje postpenalnog tretmana, osmišljavanje aktivnosti koje obezbjeđuju zapošljivost i pomoć pri zapošljavanju, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, aktivno učešće u zajednici itd.

Ovaj projekat finansiran je u okviru poziva za dodjelu bespovratne podrške „Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite“, koji se realizovao u sklopu Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku. Glavna institucija-koordinator pomenutog programa (i, ujedno, poziva) bilo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a ugovorno tijelo
– Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija Crne Gore.