Organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu i njihova uloga u pružanju socijalnih usluga i prevenciji socijalne isključenosti

The Time is Now: Konsolidovanje regionalnih napora za unapređenje LGBTIQ+ prava i jednakosti na Zapadnom Balkanu i u Turskoj
Decembar 18, 2023
Održivost usluga za ključne populacije u regionu Istočne Evrope i Centralne Azije
Decembar 18, 2023

Organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu i njihova uloga u pružanju socijalnih usluga i prevenciji socijalne isključenosti

Period realizacije: Januar 2021 – Oktobar 2021

Glavni cilj projekta bio je da doprinese stvaranju podsticajnog okruženja za one organizacije civilnog društva koje su aktivne u pružanju zdravstvenih i socijalnih
usluga.

Projekat je podržan je od strane Balkanske mreže za razvoj civilnog društva i Švedske međunarodne razvojne agencije – SIDA, a sprovodio se u saradnji sa partnerskim organizacijama sa područja Zapadnog Balkana – ARSIS (Albanija), Udruženje „Margina“ (Bosna i Hercegovina), HOPS (Sjeverna Makedonija), NVO Labyrinth (Kosovo), Prevent (Srbija), Juventas (Crna Gora).