„Novi servisi podrške u populaciji seksualnih radnika/ca u oblasti prevencije HIV/AIDS-a“

„Doprinos uspostavljanju i funkcionisanju ključnih servisa podrške za LGBT osobe“
Avgust 26, 2020
„Servisi podrške za seksualne radnice u Crnoj Gori“
Avgust 26, 2020

„Novi servisi podrške u populaciji seksualnih radnika/ca u oblasti prevencije HIV/AIDS-a“

Period realizacije: januar- jul 2019. godine

Glavni cilj projekta bila je podrška sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv HIV-a 2015-2020, razvijanjem novih servisa u cilju prevencije HIV infekcije kod seksualnih radnica/ka u Crnoj Gori i njihovo psihosocijalno osnaživanje. Uvedena je i realizovana nova aktivnost – testiranje u zajednici što je podrazumijevalo testiranje na HIV na terenu. Takođe, aktivno se sprovodio terenski rad putem interneta, sa ciljem većeg obuhvata korisnika/ca uslugama i servisima čiji je cilj prevencija HIV-a i ostalih krvlju i seksualno prenosivih infekcija.