„Mladi zdravstveni edukatori“

„Jačanje ličnog integriteta mladih“
Avgust 26, 2020
„Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori”
Avgust 26, 2020

„Mladi zdravstveni edukatori“

Period realizacije: 01. septembar 2017. – 30. septembar 2018. godine.

Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2017.

Glavni cilj projekta se odnosi na poboljšanje životnih uslova mladih u Crnoj Gori, kroz jačanje vještina, podizanje svijesti o rizičnom ponašanju i povećanje nivoa informisanosti o zdravim stilovima života. Ciljnu grupu projekta čine mladi ljudi, prevashodno osnovci i srednjoškolci iz Crne Gore, učenici iz Podgorice, Danilovgrada, Bara, Kolašina, Bijelog Polja, Berana, Andrijevice i Plava.

Projekat je baziran na promociji zdravih stilova života, promociji izbornog predmeta Zdravi stilovi života, promociji postojećih populacionih savjetovališta, te obuci srednjoškolaca na temu zdravih stilova života, prvenstveno seksualnog i reproduktivnog zdravlja, a u cilju jačanja edukatorske mreže, koja bi u budućnosti bila institucionalizovana i kao takva postala samoodrživa. Pored pružanja informisanosti o SRZ (seksualno i reproduktivno zdravlje), srednjoškolcima su ojačani lični kapaciteti za prenošenje stečenog znanja vršnjacima, kao i podignuta svijest o rizicima koje nosi nedostatak informacija vezanih za zdravlje. Glavne aktivnosti projekta su se odnosile na saradnju sa srednjim školama, promociju školskog izbornog predmeta Zdravi silovi života, promociju Savjetovališta za mlade i drugih populacionih savjetovališta, obuku vršnjačkih edukatora na temu SRZ-a i zdravih stilova života i radionice vršnjačke edukacije na pomenutu temu.