„Doprinos uspostavljanju i funkcionisanju ključnih servisa podrške za LGBT osobe“

„Znanjem do zdravlja“
Avgust 26, 2020
„Novi servisi podrške u populaciji seksualnih radnika/ca u oblasti prevencije HIV/AIDS-a“
Avgust 26, 2020

„Doprinos uspostavljanju i funkcionisanju ključnih servisa podrške za LGBT osobe“

Period realizacije: 2019-2020.

Opšti cilj projekta je doprinos obezbjeđivanju povoljnih uslova ukupne egzistencije, poboljšanje kvaliteta socijalnog života i pune socijalne prihvaćenosti osoba drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Direktna ciljna grupa su LGBT osobe iz svih opština u Crnoj Gori koji će dobiti priliku da kroz interaktivni pristup učestvuju u aktivnostima koje projekat predviđa. Glavne aktivnosti projekta usmjerene su u pravcu obezbjeđivanje sigurnog i podržavajućeg okruženja za LGBT osobe kao i obezbjeđivanje šire podrške LGBT osobama. One podrazumijevaju: približavanje LGBTI+ zajednice nacionalnim i lokalnim donosiocima odluka, pružaocima usluga i medijima kroz organizaciju socijalnih sadržaja u Juventasovom Drop in centru za LGBTI+ osobe u kojima će direktno učešće imati kako donosioci odluka tako i pružaoci usluga i mediji, širenje socijalne mreže podrške i osnaživanje LGBT zajednice kroz strukturisani i nestrukturisani sadržaj obezbijeđen u okviru Drop in centra, približavanje sadržaja Drop in centra LGBTI+ zajednici kroz kampanju koja će za cilj imati kreiranje poveznice između LGBTI+ zajednice i donosilaca odluka/pružalaca usluga/medija, povećanje povjerenja zajednice u institucije sistema odnosno donosioce odluka i pružaoce usluga, kao i medijsku promociju u cilju približavanja LGBTI+ zajednice opštoj zajednici, te samim tim i smanjenja socijalne distance. Kroz direktno uključivanje donosilaca odluka, pružalaca usluga i medija aktivnosti projekta imaće za rezultat i unapređenje kapaciteta ovih ciljnih grupa, te i njihovih znanja koja se odnose na LGBTI+ zajednicu i njene potrebe.