„Doprinos održivosti LGBT sigurnih i podržavajućih prostora i zdravstvenih i socijalnih usluga“

„Podrška implementaciji Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba“
Avgust 26, 2020
„Smanjenjem štete podržavamo javno zdravlje“
Avgust 26, 2020

„Doprinos održivosti LGBT sigurnih i podržavajućih prostora i zdravstvenih i socijalnih usluga“

Period realizacije: 2016-2017.

Glavni cilj projekta podrazumijeva poštovanje ljudskih prava kroz obezbjeđivanje uslova za socijalno prihvatanje LGBT osoba i puni pristup uslugama. Glavne projektne aktivnosti su usmjerene ka obezbjeđivanju sigurnog i podržavajućeg okruženja za LGBT pojedince za promovisanje aktivizma ka inkluzivom društvu kao i pružanje šire psiho-socijalne i zdravstvene podrške. Projekat je počeo 2016. godine, a završen je 2017.