“Doprinos nacionalnom odgovoru na epidemiju HIV-a među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima”

“Podrška servisima prevencije HIV-a i AIDS-a među osobama koje injektiraju droge u Crnoj Gori“
Novembar 27, 2023
“Doprinos prevenciji HIV/AIDS-a među populacijom seksualnih radnika/ica”
Novembar 27, 2023

“Doprinos nacionalnom odgovoru na epidemiju HIV-a među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima”

Period realizacije: Decembar 2020 – Decembar 2021. godine

Uz podršku Ministarstva zdravlja i Globalnog fonda za HIV/AIDS, malariju i tuberkulozu, sprovodili smo projekat namijenjen prevenciji infekcije HIV-om među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima. Partnerska organizacija, Crnogorska LGBTIQ+ asocijacija „Queer Montenegro“ aktivno je učestvovala u projektnim aktivnostima, posebno u podršci radu drop-in centra.

U sklopu ovog projekta, tokom 2021. godine je ove usluge koristilo ukupno 1075 osoba. Od ukupnog broja korisnika, 410 su novi korisnici (odnosno – prvi put su koristili usluge na terenu ili u drop-in centru). Ostvareno je ukupno 3268 kontakata. Korisnici su se 3268 puta savjetovali sa saradnicima u zajednici. Putem interneta savjetovanje je pruženo 657 puta. Podijeljeno je 13 125 kondoma i 12 165 lubrikanata. Održano je 250 savjetodavnih seansi sa psihologom.