Platforma “U pravo vrijeme”: Međunarodni dan Roma

Udruženje za podršku Roma i Egipćana: Veća socijalna inkluzija i edukacija RE populacije u okviru projekta “Za nas je pravo vrijeme”
Mart 27, 2024
Platforma „U pravo vrijeme“: Skandaloznim pismom, umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta nije dozvolio izvođenje predstave koje govore o rodnoj neravnopravnosti i nasilju nad ženama
April 10, 2024

Platforma “U pravo vrijeme”: Međunarodni dan Roma

Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori predstavlja izazovnu situaciju s obzirom na njihovo iskustvo međugeneracijskog siromaštva i socijalne isključenosti. Ključni faktor u prevazilaženju ovih problema leži u unapređenju obrazovanja, sa posebnim fokusom na predškolsko obrazovanje koje predstavlja temelj za uspješnu integraciju i akademski uspjeh.

Obrazovanje igra ključnu ulogu u stvaranju osnove za bolje rezultate u osnovnoj i srednjoj školi, te predstavlja mehanizam za smanjenje razlika tokom obrazovnog ciklusa. Djeca romske i egipćanske nacionalnosti kroz obrazovanje stiču bolje vještine, što im olakšava učenje crnogorskog jezika i poboljšava uspjeh u školama. Osim toga, to im omogućava veći stepen inkluzije u crnogorskom društvu. Važno je razviti prilagođene obrazovne metode koje odražavaju kulturnu raznolikost i jezične potrebe Roma i Egipćana. Kroz kreativne pristupe nastavi, kao što su multijezično obrazovanje ili interaktivne nastavne strategije, može se poboljšati angažman i uspjeh učenika iz ovih zajednica. Međutim, ostvarivanje trajnih promjena zahtijeva koordinisani napor više društvenih činilaca, kao što su škole, lokalne uprave, roditelji djece romske i egipćanske nacionalnosti, te predstavnici sektora obrazovanja.

Ključno je sprovoditi sistematsko praćenje i evaluaciju svih aktivnosti radi kontinuiranog poboljšanja. Brojne strategije, podržane snažnom podrškom relevantnih institucija i organizacija, imaju potencijal da stvore pozitivne i dugoročne promjene u obrazovnom sistemu, omogućavajući jednakost prilika i doprinoseći inkluzivnom društvu gdje svako dijete, svaki pripadnik ove populacije ima priliku da ostvari svoj puni potencijal.

Uloga socijalne zaštite u smanjenju siromaštva i osiguravanju osnovnih potreba za ove zajednice od nemjerljivog je značaja. Pružanje adekvatne podrške u oblasti stanovanja, zdravstvene zaštite i socijalnih programa ključno je za poboljšanje kvaliteta života Roma i Egipćana. Takođe, pristup zdravstvenim uslugama treba biti unaprijeđen kako bi se osiguralo da ove zajednice imaju jednaku dostupnost zdravstvene zaštite kao i ostali građani. Aktivno učešće u društvenim procesima, promocija kulturne raznolikosti i suzbijanje diskriminacije su ključni koraci u izgradnji u ovom procesu.

Ovi aspekti zahtijevaju sinergijski pristup svih relevantnih aktera, uključujući vladu, lokalne zajednice, nevladine organizacije i međunarodne partnere. Partnerstvo i saradnja između ovih sektora ključni su za uspjeh u borbi protiv socijalne isključenosti i osiguravanju jednakih prava za sve građane.

Platforma “ U Pravo Vrijeme” će djelovati na rješavanju problema sa kojima se suočavaju pripadnici ove populacije, pružajući podršku nevladinim organizacijama koje se bave ovim pitanjima. Kroz aktivnosti platforme, poput organizacije sastanaka s donosiocima odluka i praćenja aktuelnih situacija u oblasti ljudskih prava, fokus će biti na promociji jednakih prava i jednake zastupljenosti svih društvenih grupacija.